TRANSFER CERTIFICATE DETAILS

TC Details 2019 - 2020
 

S.NO TC.NO ISSUED DATE STUDENT NAME GRADE
1 2019-2020 2019/077   SAI SASHANT. A.T 1
2 2019-2020 2019/265   KAMAL CHAND. J 3
3 2019-2020 2019/311   SHANJAY KUMARR. S 3
4 2019-2020 2019/297   KISHOR. M 3
5 2019-2020 2019/119   VISHANTH. K 1
6 2020-2021 2019/078   SAICHARAN. R 2
7 2019-2020 2019/135   SAM MARSHEL. S 1
8 2020-2021 2020/407   DAN ERIC. A 1
9 2020-2021 2019/075   ROHITH MAARAN. A. R 2
10 2020-2021 2019/017   JEEVITAN. R 2
11 2020-2021 2019/082   TEJAS. S 2
12 2020-2021 2020/706   SURYAMURTHY. R 5
13 2020-2021 2019/031   ROHAN. S 2
14 2020-2021 2020/445   HARISARAN. G 1
18 2020-2021 2019/025   PAUL ALWIN. G 2
19 2020-2021 2019/306   RAPHAEL PIUS EVARIS. C 4
20 2020-2021 2019/317   VEDHAVAN. M 4
21 2020-2021 2019/249   AYAVANTH RITHIK 4
22 2020-2021 2020/378   RATISH. S 1
23 2020-2021 2019/038   VAISHANTH. R 2
24 2021-2022 2021/781   OMESHWAR BABU. S 1
25 2021-2022 2020/569   RAGAVENDAR BABU. S 3
26 2021-2022 2019/171   SYED SUHAIL. G 4
27 2021-2022 2020/615   FARHAN. N 5
28 2021-2022 2020/438   ANISH VISHAKAN. B 2
29 2021-2022 2020/517   ANDREW FRANCIS 2
30 2021-2022 2020/556   DANIBASTIN. C 3
31 2021-2022 2019/128   NIVISH KUMAR. V 3
32 2021-2022 2019/175   AJAY MITHRAN. A 4
33 2021-2022 2019/208   AKASHRAM. R 4
34 2021-2022 2020/710   YASHVANTH. S 6
35 2021-2022 2020/402   AADHITHIYA. P.V. 2
36 2021-2022 2020/396   YOGESH. A 2
37 2021-2022 2020/579   KAVURI AESHOVARDHANA 4
38 2021-2022 2019/330   JASHWIN KANNAN. D 5
39 2021-2022 2019/116   VARUN KARTHIK. K 3
40 2021-2022 2019/132   REMY ANDREWS. S 3
41 2021-2022 2019/237   SRINAATH. J 4
42 2021-2022 2019/262   HEMANATH. J 5
43 2021-2022 2021/884   SIDDESHWAR. S 6
44 2021-2022 2021/719   JAIKARTHIK. S 1
45 2021-2022 2019/336   LOGESH. R 5
46 2021-2022 2021/838   SUBESHWAR. V 3
47 2021-2022 2021/785   SAAHITHYAN. D 1
48 2021-2022 2019/035   SAMRAT KAUSHIK. S 3
49 2021-2022 2020/609   SAI HRITHIK. B 4
50 2021-2022 2019/273   MRITUNJE. H 5
51 2021-2022 2020/477   ARSHAD AHAMAD 2
52 2021-2022 2019/186   KEERTHINAATH. I 4
53 2021-2022 2019/114   SUSHIL KUMAR. I 4
54 2022-2023 2020/535   LITHESH. C 3
55 2021-2022 2021/833   ALVIS JUVIN. J 3
56 2022-2023 2019/232   SAI DAKSHIN FRANC. V 5
57 2022-2023 2019/071   PRITHIV. V 2
58 2022-2023 2022/945   ALFRED KENNEDY. J 1
59 2022-2023 2022/921   KEVIN. J 1
60 2022-2023 2021/803   JESSWIN. P.C. 2
61 2022-2023 2021/724   LOGESHWARANE. P 2
62 2022-2023 2021/732   SANJAY. R 2
63 2022-2023 2021/736   SIVABALAN. M 2
64 2022-2023 2020/539   PARVESH. C 3
65 2022-2023 2022/1142   HARSHAN. A 3
66 2022-2023 2020/391   UDAY KUMAR. S 3
67 2022-2023 2020/392   VASAN. M 3
68 2022-2023 2020/361   DHIKSHIT. M.S. 3
69 2022-2023 2020/532   KISHANTH. S 3
70 2022-2023 2020/448   JAIARJUN. G 3
71 2022-2023 2019/112   SOORIYOTHER. C 4
72 2022-2023 2019/002   AJAY PRAYAN. G 4
73 2022-2023 2019/209   ASHVIN. S 5
74 2022-2023 2019/161   NAGHULPRANAV. R.L. 5
75 2022-2023 2019/162   NITHISH. A 5
76 2022-2023 2019/226   NITISH. A 5
77 2022-2023 2021/881   KISHORE. G 7
78 2022-2023 2019/156   KYNE PIERCE VAN' HALTREN. L 5
79 2022-2023 2020/612   VELMURUGHAR. B 5
80 2022-2023 2021/845   MURALI KRISHNA. D 5
81 2022-2023 2020/633   ANDRE SAMEDI 6
82 2022-2023 2019/263   JAIHARISH. M 6
83 2022-2023 2019/351   SRINATH. K 6
84 2022-2023 2021/869   ASHVAN. D 6
85 2022-2023 2019/276   PRASANNA AADITIYAN. V 6
86 2022-2023 2019/342   RAGUL. R 6
87 2022-2023 2020/678   ARJUN. A 7
88 2022-2023 2020/686   HARYA. K 7
89 2022-2023 2020/657   JAISON. P.C. 7
90 2022-2023 2020/661   MITHRAN. K 7
91 2022-2023 2020/699   RIDHAN BALAJI. M 7
92 2022-2023 2020/649   SUJITH. S 7
93 2022-2023 2020/709   VINCENT JOE. G 7
94 2022-2023 2022/1204   MOHAMED IRRFANE. A.R. 7
95 2022-2023 2021/885   TEJESHWAR. R 7
96 2022-2023 2022/1212   ASWATH RAGHAV. S 7
97 2022-2023 2021/878   MOTHISH. S 7
98 2022-2023 2022/1071   KESHAV KARTHIK. K.G. 1
99 2022-2023 2022/1052   KRISHNASAI. L 1
100 2022-2023 2021/889   ANTHONY PUSHPARAJ. J 7
101 2022-2023 2019/314   SUJITH SRIVATSA. S.R 6
102 2022-2023 2021/874   MADHAVAN. V 6
103 2022-2023 2020/481   DISHANTH SAI. D 3
104 2022-2023 2020/488   KIRITHISHVARAN. S 3
105 2022-2023 2019/179   DHANASUVAI BALAJI. S 5
106 2022-2023 2020/676   ADHISAKTHISIVA VINOTHAN. A 7
107 2022-2023 2022/1220   KRISHNA RAJA. P 7
108 2022-2023 2020/674   YASHWANT. D 7
109 2022-2023 2022/1170   YAATHESH. A 5
110 2022-2023 2021/899   VENGATESHWARAN. B 7
111 2022-2023 2020/617   KESAVANATH. S 6
112 2022-2023 2020/474   YADESH. S 3
113 2022-2023 2020/371   MAULIK JAIN 3
114 2022-2023 2019/165   PRAGATHISHVARAN. B 5
115 2022-2023 2019/230   RITHIN  ANTOSH. R 5
116 2022-2023 2019/168   SANTHOSH. D 5
117 2022-2023 2021/720   JONATHAN. F 2
118 2022-2023 2022/1183   SRINIVASAN. A 6
119 2022-2023 2021/850   POLAM REVANTH PRABHU 5
120 2022-2023 2020/472   TRAVIS. S 3
121 2022-2023 2022/1119   KIRENKUMAR. S 2
122 2022-2023 2020/643   VALLURU LOKESHANJAN 7